Vodohospodárske stavby

 
Stránka:   1
Zobrazujem produkty 16 celkom 6
Technické zasnežovanie

Technické zasnežovanie

Technické zasnežovanie lyžiarskych areálov. Zaistíme dodávku a montáž zariadení technického zasnežovania lyžiarskych areálov na kľúč počínajúc projektom až po sneh. V prípade záujmu investora aj dodávku čiastkových častí: čerpadiel, elektrických ovládacích skríň a podobne.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: AQUA SYSTEM s.r.o.
Poslať správu Technické zasnežovanie
Úpravne vody

Úpravne vody

Úpravne vody na pitnú vodu a pre technologické celky. Úpravne vody navrhneme na základe aktuálneho rozboru, prietoku a potrebnej kvality výstupnej vody. Úpravne vody - zmekčovacie systémy, filtrácie, dezinfekčné systémy, reversné osmózy, dávkovacie čerpadlá.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: AQUA SYSTEM s.r.o.
Poslať správu Úpravne vody
Štetovnice

Štetovnice

Vykonávame paženie jám pomocou štetovnice larsen typu IIIn, VL 604 vrátane utesnenia, zabezpečenia ich stability zemnými kotvami alebo rozpernými konštrukciami. Štetovnice larsen - baranenie z pontónov, vo výlukách, stiesnených pomeroch, s veľkým vyložením žeriavu.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: GEOSTAV spol. s r. o.
Poslať správu Štetovnice
Príprava realizácie stavieb

Príprava realizácie stavieb

Príprava realizácie stavieb - vypracujeme akúkoľvek predprojektovú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre územné konanie, pripravíme potrebné podklady pre žiadosť o zaradenie akcie do zoznamu dotovaných stavieb. Príprava realizácie stavieb s dlhoročnými skúsenosťami.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Poslať správu Príprava realizácie stavieb
Vodohospodárske stavby

Vodohospodárske stavby

Vodohospodárske stavby - výrobný program: úpravy vodných tokov ( dlažby a rovnaniny z lomového kameňa, drôtokamenné konštrukcie a ďalšie ), hydrotechnické objekty ( hate, stavidlá, usadzovacie nádrže ), revitalizácie rybníkov a ďalšie vodohospodárske stavby.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: NOWASTAV akciová společnost
Poslať správu Vodohospodárske stavby
Vodojem

Vodojem

Vodojem vežový - veľkosť nádrže 30-1500 m/3, výška podľa požiadavky až do výšky 5 0m. Vodojem pozemný - veľkosť nádrže podľa požiadavky až do objemu 10000 m/3.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: AKVAEL, s.r.o.
Poslať správu Vodojem
Stránka:   1
Copyright © 2001 - 2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.