Vodohospodárske stavby

 
Stránka:   1
Zobrazujem produkty 16 celkom 6
Štetovnice

Štetovnice

Vykonávame paženie jám pomocou štetovnice larsen typu IIIn, VL 604 vrátane utesnenia, zabezpečenia ich stability zemnými kotvami alebo rozpernými konštrukciami. Štetovnice larsen - baranenie z pontónov, vo výlukách, stiesnených pomeroch, s veľkým vyložením žeriavu.
Ukáž na mape   internet: www.geostav.cz  
Prezentácia firmy: GEOSTAV spol. s r. o.
Poslať správu Štetovnice
Technické zasnežovanie

Technické zasnežovanie

Technické zasnežovanie lyžiarskych areálov. Zaistíme dodávku a montáž zariadení technického zasnežovania lyžiarskych areálov na kľúč počínajúc projektom až po sneh. V prípade záujmu investora aj dodávku čiastkových častí: čerpadiel, elektrických ovládacích skríň a podobne.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: AQUA SYSTEM s.r.o.
Poslať správu Technické zasnežovanie
Úpravne vody

Úpravne vody

Úpravne vody na pitnú vodu a pre technologické celky. Úpravne vody navrhneme na základe aktuálneho rozboru, prietoku a potrebnej kvality výstupnej vody. Úpravne vody - zmekčovacie systémy, filtrácie, dezinfekčné systémy, reversné osmózy, dávkovacie čerpadlá.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: AQUA SYSTEM s.r.o.
Poslať správu Úpravne vody
Príprava realizácie stavieb

Príprava realizácie stavieb

Príprava realizácie stavieb - vypracujeme akúkoľvek predprojektovú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre územné konanie, pripravíme potrebné podklady pre žiadosť o zaradenie akcie do zoznamu dotovaných stavieb. Príprava realizácie stavieb s dlhoročnými skúsenosťami.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Poslať správu Príprava realizácie stavieb
Vodohospodárske stavby

Vodohospodárske stavby

Vodohospodárske stavby - výrobný program: úpravy vodných tokov ( dlažby a rovnaniny z lomového kameňa, drôtokamenné konštrukcie a ďalšie ), hydrotechnické objekty ( hate, stavidlá, usadzovacie nádrže ), revitalizácie rybníkov a ďalšie vodohospodárske stavby.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: NOWASTAV akciová společnost
Poslať správu Vodohospodárske stavby
Vodojem

Vodojem

Vodojem vežový - veľkosť nádrže 30-1500 m/3, výška podľa požiadavky až do výšky 5 0m. Vodojem pozemný - veľkosť nádrže podľa požiadavky až do objemu 10000 m/3.
Ukáž na mape  
Prezentácia firmy: AKVAEL, s.r.o.
Poslať správu Vodojem
Stránka:   1
Copyright © 2001 - 2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.